شرکت تولیدکننده پنل خورشیدی ایرانی به مزایده گذاشته شد

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در نظر دارد ۵۱%(معادل ۳۳/۱۵۰/۰۰۰سهم یکهزارریالی) از کل سهام خوددر شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد رابصورت نقد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد یکی از تولید کنندگان پنل های خورشیدی در کشور است.

به گزارش برق نیوز، این مزایده دوم تیرماه برگزار می‌شود و نتایج آن ۱۲ تیرماه اعلام خواهد شد. جزئیات این مزایده به این شرح است:


۱-ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (باتوجه به حق الامتیاز) دوازده میلیارد ریال

۲-قیمت اعلام شده قیمت پایه سهام میباشد. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرارمیگیرد.

۳-متقاضیان می‌توانند جهت اخد اطلاعات مالی ودریافت فرم شرکت در مزایده وپاکت‌های مخصوص الف. /ب /ج از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴در ساعات اداری ۸صبح الی ۱۶به شرکت کارخانجات تولیدی شهید قتدی مراجعه نمایند.

۴-مراجعه کننده گان برای دریافت اسناد میبایست فیش بانکی واریزی به حساب قید شده در بند ۹آگهی به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال ارائه نمایند.

۵-اشخاص حقیقی وحقوقی که مایل به شرکت در مزایده رادارند بایستی ششصد میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا یک فقره چک بانکی تضمین شده تهیه و رسید فیش واریزی ویا اصل چک داخل پاکت را ارائه نمایند.

 

-- انتهای خبر -- سایر اخبار

 

L2

۹۷/۴/۲

L2

   

نظر شما

نام *  
نظر شما *
کد امنیتی *
Captcha pictureReload