مدرسه ای با ۱۲ هزار پنل خورشیدی

 مدرسه ای در پایتخت دانمارک ساخته شده که با ۱۲ هزارپنل خورشیدی بخشی از برق مورد نیاز خود را تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مدرسه ای در کپنهاگن ساخته شده که دارای ۱۲ هزار پنل خورشیدی است و می تواند نیمی از الکتریسیته مورد نیاز خود را به این شیوه تامین کند.

هرکدام از این پنل ها در جهت متفاوتی می چرخند تا نور خورشید را در جهات مختلف جذب کنند. این یکی از بزرگترین پروژه های ساختمانی با واحد برق خورشیدی در دانمارک به حساب می آید.

-- انتهای خبر -- سایر اخبار

 

L2

۹۶/۹/۱۴

L2

   

نظر شما

نام *  
نظر شما *
کد امنیتی *
Captcha pictureReload