Arrow3  دوره ها و کلاس های آموزشی گروه: سیستمهای روشنایی


اطلاعیه: از پژوهشکده ها و موسسات آموزشی دعوت می شود تا نسبت به ثبت دوره های آموزشی خود در این بخش اقدام نمایند.


Arrow  کلاس های آموزشی

گروه آموزشی:   موسسه:
نام کلاس نام موسسه زمان برگزاری مدت (ساعت) شهریه (ريال)
سیستمهای روشنایی بهینه I,II,III احداث سولار - ٨ ۲,٠٠٠,٠٠٠