Arrow3  دوره ها و کلاس های آموزشی گروه: سیستم های فتوولتاییک


اطلاعیه: از پژوهشکده ها و موسسات آموزشی دعوت می شود تا نسبت به ثبت دوره های آموزشی خود در این بخش اقدام نمایند.


Arrow  کلاس های آموزشی

گروه آموزشی:   موسسه:
نام کلاس نام موسسه زمان برگزاری مدت (ساعت) شهریه (ريال)
دوره آموزشی کاربردی سیستم های برق خورشیدی مهندسی گیتا انرژی - ٨ ٣,٠٠٠,٠٠٠
طراحی سیستم فتوولتائیک سیستم های خورشیدی عالیسان پرگاس -    
تست و ارزیابی سیستم ها و تجهیزات فتوولتائیک سولار باد انرژی - ۴ متغییر
سیستمهای فتوولتائیک-(مفاهیم و اصول طراحی وبهره برداری) سولار باد انرژی - ۴ متغییر
الزامات اتصال به شبکه سیستمهای فتوولتائیک-استانداردها ودستورالعمل ها) سولار باد انرژی - ۴ متغییر
بررسی تاثیرات متقابل سیستمهای تولید پراکنده فتوولتائیک خورشیدی وشبکه توزیع برق سولار باد انرژی - ۴ متغییر
بررسی تاثیرات متقابل سیستمهای تولید پراکنده فتوولتائیک خورشیدی وشبکه توزیع برق سولار باد انرژی - ۴ متغییر
طراحی انواع سیستم های فتوولتاییک (پیشرفته) احداث سولار - ۱٦ ۲,٠٠٠,٠٠٠
طراحی سیستم های فتوولتاییک (مقدماتی) احداث سولار - ۱٦ ۲,٠٠٠,٠٠٠
کارگاه آموزشی یکروزه پنل ها و طراحی سیستم های فتوولتاییک مهندسی گیتا انرژی - ٨ ۱,۲٠٠,٠٠٠
معرفی نرم افزار آنالیز سیستم های فتوولتاییک (پیشرفته) مهندسی گیتا انرژی - ۱۲ ۲,۵٠٠,٠٠٠
طراحی انواع سیستم های فتوولتاییک (مقدماتی) مهندسی گیتا انرژی - ۱۲ ۲,۵٠٠,٠٠٠