L2

Arrow3   حرکات تصادفی بازار


1 پیام, بدون پاسخ - 272 بازدید Feed-icon
نظریه ورود تصادفی به بازار که در انجمن های علمی جایی برای خود بازکرده است مدعی است که تغییرات قیمت یک روند مستقل است و گذشته قیمت یک معیار قابل اعتماد برای تشخیص تغییرات آینده قیمت نیست. مخلص کلام اینکه تغییرات قیمت کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی است. این اصل مبتنی بر ((فرضیه بازار کارا)) می باشد که بر طبق آن تغییرات قیمت به طور تصادفی و براساس ارزش ذاتی اتفاق می افتد.
بر طبق این نظریه بهترین استراتژی در بازار ((خرید و نگهداری)) است به جای اینکه تلاش کنیم تا از نوسانات بازار استفاده کنیم. تا زمانی که به نظر می رسد درباره وجود تصادف در هر بازاری ذره ای شک وجود دارد، خیلی واقع گرایانه نیست که تغییرات قیمت را کاملا تصادفی بدانیم.
ا حرکات تصادفی بازار کانون بورس
L2