L2

Arrow3   موسیقی درمانی با انرژی خورشیدی


1 پیام, بدون پاسخ - 173 بازدید Feed-icon
بسیاری از افراد امروزه با انرژی خورشیدی آشنایی تقریبا خوبی پیدا کردند و میدانند که این انرژی برای آینده نسل بشریت بسیار لازم و ضروری است این نکته در میان ما به شکل یک علامت سوال بزرگ است که چرا انرژی خورشیدی با موسیقی درمانی میتوان ترکیب کرد؟ طبق مقاله ای که این جانب توسط استاد بنده ارائه شده میتوان تاثیر مستقیم موسیقی را بر روی ملکول ها دید و این آزمایش بصورت یک محقق ژاپنی انجام شده است.

به صورتی که ما با به کمک دانلود آهنگ جدید با استفاده انرژی خورشیدی میتوانیم به یک حد کاملا موفقی برسیم یعنی میتوانیم موسیقی را در حال اجرا و جذب نور خورشید بصورت مستقیم 2% افزایش میابد که این عدد در مقیاس بزرگ صفحه های خورشیدی میتوانید تاثیر مستقیم بر جذب نیروی خورشید و تبدیل آن به انرژی برق کرد. بدون شک یکی از دستاوردها بشری با آهنگ جدید انرژی برقی تولیدی از طریق صفحه های خورشیدی رقم خورد که برای دیدن متن مقاله کامل میتوانید از آدرس آهنگ جدید آن را بررسی کنید که به آدرس http://www.skyrose.ir/music/ میباشد.
L2