مشاهده اطلاعات شرکت

اطلاعات شرکت
نام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح
نوع شرکت دولتی
تعداد بازدید ٧۵۱۱

اطلاعات تماس
تلفن ۲۵۲۹۴۹٧(٠٨۱۱)
فکس ۲۵۲٠٦٠٣(٠٨۱۱)
وب سایت http://www.tmpp.ir
شهر همدان
آدرس همدان کیلومتر 45 جاده تهران - صندوق پستی 65514/177