آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
فروش
پنل خورشیدی 250 وات Yingli solar
۱٣۹۵/۱٠/۲٠
۱٣۹۵/۱۱/۲٠
فروش
نماینده رسمی پنلهای YINGLIدر ایران
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
پنل های خورشیدی
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
اجرای نیروگاه خورشیدی(نماینده YINGLI )
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
YINGLI
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۴/۱۲/۲۹
فروش
فروش تجهیزات نیروگاهی
۱٣۹۵/۱٠/٠۱
۱٣۹۵/۱۱/٣٠
فروش
فروش پنل تایوانی _ آمریکایی
۱٣۹۵/۱٠/٠۱
۱٣۹۵/۱۱/٣٠
فروش
پنل های چرخشیAzur Space,CPV3 kWp
۱٣۹۵/٠۹/۲۴
۱٣۹۵/۱٠/۲۴
فروش
تصفیه آب خورشیدی Azur Space WPU
۱٣۹۵/٠۹/۲۴
۱٣۹۵/۱٠/۲۴
فروش
پنل مناطق کویری Jurawatt Poly
۱٣۹۵/٠۹/۲٠
۱٣۹۵/۱٠/۲٠
فروش
سیستم سرمایش گرمایش جذبی خورشیدی
۱٣۹۵/٠۹/۱٠
۱٣۹۵/۱٠/۱٠
فروش
باتری ژل هیتاکو
۱٣۹۵/٠٨/۲٦
۱٣۹۵/٠۹/۲٦
فروش
پنل خورشیدی 300 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/٠٨/۱۲
۱٣۹۵/٠۹/۱۲
فروش
پنل خورشیدی 255 وات Yingli solar
۱٣۹۵/٠٨/۱٠
۱٣۹۵/٠۹/۱٠
فروش
پنل خورشیدی Yingli Solar
۱٣۹۵/٠٨/٠۱
۱٣۹۵/٠۹/٠۱
فروش
کنترلر خورشیدی 40 آمپر PWM
۱٣۹۵/٠٧/۲۵
۱٣۹۵/٠۹/٣٠
فروش
پنل خورشیدی PAK ATIEH
۱٣۹۵/٠٧/۲۴
۱٣۹٦/٠٦/٠۵
فروش
پنل خورشیدی 150 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/٠٦/۲٧
۱٣۹۵/٠٨/۲٧
فروش
فروش ویژه اینورترهای Growatt
۱٣۹۵/٠٦/۲٠
۱٣۹۵/۱۱/٠۹
فروش
پکیچ برق خورشیدی مخصوص باغ ویلا
۱٣۹۵/٠٦/۲٠
۱٣۹۵/٠٨/۱٠
فروش
اینورتر تمام سینوسی Intelligent
۱٣۹۵/٠٦/۱٦
۱٣۹۵/٠٧/۱۵
فروش
شارژ کنترلر و اینورتر سینوسی کاملEP Solar
۱٣۹۵/٠٦/۱٣
۱٣۹۵/٠۵/۱٠
فروش
پنل خورشیدی 20 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/٠٦/٠٨
۱٣۹۵/٠٧/٠٧
فروش
پنل خورشیدی 60 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/٠۵/۲٧
۱٣۹۵/٠٦/۲٦
فروش
شارژ کنترلر خورشیدی PWM
۱٣۹۵/٠۵/۲٧
۱٣۹۵/٠٦/۲٦
فروش
شارژ کنترلر خورشیدی MorningStar
۱٣۹۵/٠۵/۲۴
۱٣۹۵/٠٦/٣۱
فروش
پنل خورشیدی 10 وات Yingli solar
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
فروش
پنل خورشیدی zytech
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
فروش
فروش پنل خورشیدی 3 وات با فریم پاستیکی
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
فروش
پکیج روشنایی خورشیدی 10 وات
۱٣۹۵/٠۵/۱٦
۱٣۹۵/٠٦/٣۱
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱ از ٧