آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
خرید
کولر اسپیلیت خورشیدی
۱٣۹۴/٠٦/٣٠
۱٣۹۴/٠٧/٠٦
خرید
کولر خورشیدی اتومبیل و کنترل شارژر
۱٣۹۴/٠٦/٣٠
۱٣۹۴/٠٧/٠٦
خرید
پنل منو کریستال وباتری ذخیره لیتیوم
۱٣۹۴/٠۵/۲۱
۱٣۹۴/٠٦/۱٨
خرید
پنل منو کریستال وباتری ذخیره لیتیوم
۱٣۹۴/٠۵/۲۱
۱٣۹۴/٠٦/۱٨
خرید
پنل خورشیدی ever sun
۱٣۹۴/٠۴/۱٦
۱٣۹۴/٠۴/۲٣
خرید
اینورتر 24 ولت
۱٣۹۴/٠٣/۱٧
۱٣۹۴/٠۴/٣۱
خرید
اخذ نمایندگی در استان قم
۱٣۹۴/٠٣/٠٨
۱٣۹۴/٠۴/٠٧
خرید
اینورتر 48 ولت سینوسی 3و5کیلو
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
۱٣۹۴/٠٣/۱۴
خرید
چراغهای باغی خورشیدی کوچک
۱٣۹۴/٠۲/٣۱
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
خرید
همکاری یا اخذ نمایندگی
۱٣۹۴/٠۲/٠٣
۱٣۹۴/٠٣/٠۲
خرید
مشاوره برای تامین پنل خورشیدی
۱٣۹۴/٠۲/٠۱
۱٣۹۴/٠۲/٣۱
خرید
پمپ آب
۱٣۹٣/۱۲/۱٨
۱٣۹٣/۱۲/۲۵
خرید
آبگرمکن خورشیدی
۱٣۹٣/۱۲/۱٧
۱٣۹۴/٠۱/۱٨
خرید
سولار سل
۱٣۹٣/۱۲/۱٣
۱٣۹۴/٠۱/۱۴
خرید
سلول خورشیدی
۱٣۹٣/٠۹/۱۹
۱٣۹٣/٠۹/۲٦
خرید
شارژر و کیفهای لپ تاپ خورشیدی
۱٣۹٣/٠۹/۱٦
۱٣۹٣/٠۹/۲٣
خرید
خرید پنل ال جی فوری
۱٣۹٣/٠٧/۲٧
۱٣۹٣/٠٨/۲٧
خرید
نیروگاه فتوولتاییک یک 900 کیلو وات
۱٣۹٣/٠٦/٣۱
۱٣۹٣/٠٧/٣٠
خرید
پنل خورشیدی
۱٣۹٣/٠۵/۱٨
۱٣۹٣/٠٦/۱٧
خرید
کنترل شارژر 10 آمپری
۱٣۹٣/٠۵/۱۴
۱٣۹٣/٠۵/٣۱
خرید
چراغ LED 30 واتی
۱٣۹٣/٠۵/۱٣
۱٣۹٣/٠۵/۲٠
خرید
باتری سیلد اسید 65 آمپر ساعتی
۱٣۹٣/٠۵/۱٣
۱٣۹٣/٠۵/۲٠
خرید
پنل خورشیدی 80 واتی اورسان
۱٣۹٣/٠۵/۱٣
۱٣۹٣/٠۵/۲٠
خرید
نیروگاه فتوولتاییک یک مگاواتی
۱٣۹٣/٠۵/۱٣
۱٣۹٣/٠٦/۱۲
خرید
نیروگاه خورشیدی
۱٣۹٣/٠۵/۱۱
۱٣۹٣/٠٦/۱٠
خرید
قیمت قطعات
۱٣۹٣/٠۴/۱۹
۱٣۹٣/٠۴/۲٦
خرید
عنوان سیستم خورشیدی 8 کیلوواتی
۱٣۹٣/٠۴/۱۴
۱٣۹٣/٠۴/۲۱
خرید
سیستم خورشیدی 8 کیلوواتی
۱٣۹٣/٠۴/٠٨
۱٣۹٣/٠۵/٠٨
خرید
تامین انرژی الکتریکی کارواش و واحد مسکونی
۱٣۹٣/٠۱/۲٧
۱٣۹٣/٠۲/۲٦
خرید
سلول خورشیدی
۱٣۹۲/۱۲/۱٧
۱٣۹۲/۱۲/۲۴
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۲ از ٣