آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
خرید
خرید باطری
۱٣۹۵/٠٣/۲۴
۱٣۹۵/٠٣/۲۵
خرید
اینورتر SMA
۱٣۹۴/٠۵/۲٧
۱٣۹۴/٠٦/٠٣
خرید
پنل خورشیدی
۱٣۹٣/۱٠/٠٧
۱٣۹٣/۱٠/۱۴
خرید
برق خورشیدی
۱٣۹٧/٠٦/٠٣
۱٣۹٧/٠٦/۱٠
خرید
ولتمتر و آمپرمتر عقربه ای 240 درجه
۱٣۹٧/٠۲/۲۲
۱٣۹٧/٠۲/۲۹
خرید
کولرخورشیدی ماشین
۱٣۹٧/٠۲/۱۱
۱٣۹٧/٠۲/۱٨
خرید
چراغ شب نما جاده
۱٣۹٦/٠٧/۲٦
۱٣۹٦/٠٨/٠۲
خرید
خرید محصولات خورشیدی
۱٣۹۵/۱٠/٠٣
۱٣۹۵/۱٠/۱٠
خرید
شناسایی پیمانکار جهت ساخت نیروگاه
۱٣۹۵/٠٧/۲۵
۱٣۹۵/٠٨/۲٣
خرید
خرید پنل خورشیدی
۱٣۹۵/٠۵/۲۵
۱٣۹۵/٠۵/٣۱
خرید
پنل خورشیدی
۱٣۹۵/٠۵/۱۱
۱٣۹۵/٠٦/۱٠
خرید
مشاوره و نصب سیستم های خورشیدی و ...
۱٣۹۵/٠۵/٠۵
۱٣۹۵/٠٦/٠۴
خرید
پنل خورشیدی 250وات
۱٣۹۵/٠۴/۲۹
۱٣۹۵/٠۵/٠۴
خرید
تامین برق دوربین مدار بسته
۱٣۹۵/٠۴/٠۱
۱٣۹۵/٠۴/٠٨
خرید
نصب وراه اندازی سیستم کامل خورشیدی
۱٣۹۵/٠٣/٣٠
۱٣۹۵/٠۴/٠۵
خرید
پکیج نیروگاه خورشیدی با تعیین قیمت
۱٣۹۵/٠٣/۲۲
۱٣۹۵/٠۴/٠۵
خرید
انرژی خورشیدی
۱٣۹۵/٠۲/٠۴
۱٣۹۵/٠٣/٠٣
خرید
سلول خورشیدی
۱٣۹۵/٠۱/۲٣
۱٣۹۵/٠۱/٣۱
خرید
چراغهای باغی خورشیدی کوچک
۱٣۹۵/٠۱/۱۵
۱٣۹۵/٠۲/۱٣
خرید
پنل خورشیدی
۱٣۹۵/٠۱/۱۵
۱٣۹۵/٠۱/۲۲
خرید
استعلام قیمت جهت پنل خورشیدی
۱٣۹۵/٠۱/۱۴
۱٣۹۵/٠۲/۱٣
خرید
استعلام قیمت جهت پنل خورشیدی
۱٣۹۴/۱۲/۱۴
۱٣۹۴/۱۲/۲۱
خرید
اکسیژن متر
۱٣۹۴/۱۲/۱۴
۱٣۹۴/۱۲/۲۱
خرید
سیستم خورشیدی منفصل از شبکه
۱٣۹۴/۱۱/۲۱
۱٣۹۴/۱۱/۲٨
خرید
تجهزات خورشیدی
۱٣۹۴/۱۱/٠۴
۱٣۹۴/۱۲/۲۹
خرید
خرید اینورتر موج کامل سینوسی
۱٣۹۴/٠۹/۱٧
۱٣۹۴/٠۹/۲۴
خرید
پکیج خورشیدى 8000 wat
۱٣۹۴/٠۹/۱۲
۱٣۹۴/٠۹/۱۹
خرید
در خواست قیمت پنل و شارژکنترلر و ...
۱٣۹۴/٠٨/۱٠
۱٣۹۴/٠۹/۱٠
خرید
خرید پکیج سولار 10 وات یا 40 وات
۱٣۹۴/٠٨/۱٠
۱٣۹۴/٠۹/۱٠
خرید
کولر اسپیلیت خورشیدی
۱٣۹۴/٠٦/٣٠
۱٣۹۴/٠٧/٠٦
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱ از ٣