آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
فروش
پنل خورشیدی 20 وات Yingli Solar
۱٣۹٦/٠۲/٣٠
۱٣۹٦/٠۵/۲٦
فروش
نمایندگی رسمی محصولات EPSolar
۱٣۹٦/٠۲/٣٠
۱٣۹٦/٠۴/۲۵
فروش
باطری هیتاکو
۱٣۹٦/٠۲/۲٨
۱٣۹۵/٠۹/٠۹
فروش
کنترلر خورشیدی 60 آمپر Morning Star
۱٣۹٦/٠۲/۲٧
۱٣۹٦/٠۴/۲٦
فروش
پکیج روشنایی خورشیدی Yingli Solar
۱٣۹٦/٠۲/۲٧
۱٣۹٦/٠۴/۲٦
فروش
نمایندگی رسمی پنل های خورشیدی زایتک
۱٣۹٦/٠۲/۲٧
۱٣۹٦/٠۴/۲۵
فروش
پنل خورشیدی 10 وات Yingli solar
۱٣۹٦/٠۲/۲٦
۱٣۹٦/٠۵/۲۹
فروش
پنل خورشیدی وکلیه لوازم مرتبط
۱٣۹٦/٠۲/۲٦
۱٣۹٦/٠۴/۲۴
فروش
محصولات کوتک تایوان
۱٣۹٦/٠۲/۲٦
۱٣۹٦/٠٣/۲۵
فروش
باتری هیتاکو ژل 100 آمپر
۱٣۹٦/٠۲/۲۴
۱٣۹٦/٠۴/٣٠
فروش
نماینده رسمی پنلهای YINGLIدر ایران
۱٣۹٦/٠۲/۲۴
۱٣۹٦/٠۵/۲۴
فروش
اینورتر سینوسی کامل 700 وات COTEK تایوان
۱٣۹٦/٠۲/۲٠
۱٣۹٦/٠٣/۱۹
فروش
اینورتر شبه سینوسی Intelligent Inverter
۱٣۹٦/٠۲/۱٧
۱٣۹٦/٠۵/۱۴
فروش
اینورتر کوتک Cotek Inverter
۱٣۹٦/٠۲/۱٧
۱٣۹٦/٠۵/۱۴
فروش
فروش پنل خورشیدی با بهترین قیمت
۱٣۹٦/٠۲/۱٧
۱٣۹٦/٠۵/۱۴
فروش
فروش عمده پنل خورشیدی Yingli Solar
۱٣۹٦/٠۲/٠۱
۱٣۹٦/٠۵/٣٠
فروش
کنترلر خورشیدی 40 آمپر PWM
۱٣۹۵/۱۱/۲۱
۱٣۹٦/٠۱/٣٠
خرید
جذب نمایندگی محصولات YINGLI SOLAR
۱٣۹۵/۱۱/٠۵
۱٣۹٦/٠۲/۲۹
فروش
فروش تجهیزات نیروگاهی
۱٣۹۵/۱۱/٠۲
۱٣۹٦/٠۵/۲۴
فروش
پنل های خورشیدی
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹٦/٠۱/٣٠
فروش
اجرای نیروگاه خورشیدی(نماینده YINGLI )
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹٦/٠۱/٣٠
فروش
YINGLI
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹٦/٠۵/۲۴
فروش
فروش پنل تایوانی _ آمریکایی
۱٣۹۵/۱٠/٠۱
۱٣۹٦/٠۴/۲۴
فروش
پنل خورشیدی 255 وات Yingli solar
۱٣۹۵/٠٨/۱٠
۱٣۹٦/٠٣/۲٧
اجاره
جذب نمایندگی
۱٣۹۵/٠٧/٠٣
۱٣۹٦/٠۵/۲۴
فروش
پکیچ برق خورشیدی مخصوص باغ ویلا
۱٣۹۵/٠٦/۲٠
۱٣۹۵/٠٨/۱٠
فروش
شارژ کنترلر و اینورتر سینوسی کاملEP Solar
۱٣۹۵/٠٦/۱٣
۱٣۹۵/٠۵/۱٠
فروش
پنل خورشیدی zytech
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
فروش
فروش پنل خورشیدی 3 وات با فریم پاستیکی
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
فروش
لامپ سرپیچی 12 ولت
۱٣۹۵/٠۵/۱۲
۱٣۹٦/٠۵/۲۵
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۲ از ۱٣