آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
فروش
پنل خورشیدی 60 وات Yingli Solar
۱٣۹٦/٠۱/۲٧
۱٣۹٦/٠٣/۲٧
فروش
اینورتر و شارژر خورشیدی Sunverter
۱٣۹۵/۱۲/۱٦
۱٣۹٦/٠٣/۱۴
فروش
پنل خورشیدی 120 وات Yingli solar
۱٣۹۵/۱۲/٠۴
۱٣۹٦/٠٣/٠۲
فروش
پنل خورشیدی 300 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/۱۲/٠۱
۱٣۹٦/٠٣/۲٧
فروش
کنترلر خورشیدی 40 آمپر PWM
۱٣۹۵/۱۱/۲۱
۱٣۹٦/٠۱/٣٠
فروش
پنل خورشیدی 150 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/۱۱/۲۱
۱٣۹٦/٠٣/۲٨
فروش
پنل های چرخشیAzur Space,CPV3 kWp
۱٣۹۵/۱۱/۱٨
۱٣۹۵/۱۲/۲۹
فروش
پنل مناطق کویری Jurawatt Poly
۱٣۹۵/۱۱/۱٨
۱٣۹۵/۱۲/۲۹
فروش
پمپ های خورشیدی LORENTZ - DC
۱٣۹۵/۱۱/۱٨
۱٣۹۵/۱۲/۲۹
فروش
تصفیه آب خورشیدی Azur Space WPU
۱٣۹۵/۱۱/۱٨
۱٣۹۵/۱۲/۲۹
فروش
پنل خورشیدی 250 وات Yingli solar
۱٣۹۵/۱۱/۱٧
۱٣۹٦/٠٣/۲٨
فروش
نماینده رسمی پنلهای YINGLIدر ایران
۱٣۹۵/۱۱/۱۲
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
اینورتر تمام سینوسی Intelligent
۱٣۹۵/۱۱/٠۹
۱٣۹٦/٠٣/۲٧
فروش
پنل خورشیدی 20 وات Yingli Solar
۱٣۹۵/۱۱/٠٦
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
خرید
جذب نمایندگی محصولات YINGLI SOLAR
۱٣۹۵/۱۱/٠۵
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
سیستم سرمایش گرمایش جذبی خورشیدی
۱٣۹۵/۱۱/٠٣
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
فروش تجهیزات نیروگاهی
۱٣۹۵/۱۱/٠۲
۱٣۹۵/۱۱/٣٠
فروش
پنل های خورشیدی
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
اجرای نیروگاه خورشیدی(نماینده YINGLI )
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۵/۱۲/٣٠
فروش
YINGLI
۱٣۹۵/۱٠/٠٨
۱٣۹۴/۱۲/۲۹
فروش
فروش پنل تایوانی _ آمریکایی
۱٣۹۵/۱٠/٠۱
۱٣۹۵/۱۱/٣٠
فروش
پنل خورشیدی 255 وات Yingli solar
۱٣۹۵/٠٨/۱٠
۱٣۹٦/٠٣/۲٧
فروش
پنل خورشیدی PAK ATIEH
۱٣۹۵/٠٧/۲۴
۱٣۹٦/٠٦/٠۵
اجاره
جذب نمایندگی کارخانه پاک آتیه
۱٣۹۵/٠٧/٠٨
۱٣۹۵/۱۱/٠٧
اجاره
جذب نمایندگی
۱٣۹۵/٠٧/٠٣
۱٣۹۵/٠۹/٠۵
فروش
فروش ویژه اینورترهای Growatt
۱٣۹۵/٠٦/۲٠
۱٣۹۵/۱۱/٠۹
فروش
پکیچ برق خورشیدی مخصوص باغ ویلا
۱٣۹۵/٠٦/۲٠
۱٣۹۵/٠٨/۱٠
فروش
شارژ کنترلر و اینورتر سینوسی کاملEP Solar
۱٣۹۵/٠٦/۱٣
۱٣۹۵/٠۵/۱٠
فروش
پنل خورشیدی zytech
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
فروش
فروش پنل خورشیدی 3 وات با فریم پاستیکی
۱٣۹۵/٠۵/۱٨
۱٣۹۵/٠٦/۱٧
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۲ از ۱۲