آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
خرید
اخذ نمایندگی در استان قم
۱٣۹۴/٠٣/٠٨
۱٣۹۴/٠۴/٠٧
فروش
فروش استثنایی انواع پنل eversun
۱٣۹۴/٠٣/٠٨
۱٣۹۴/٠۹/٠٦
فروش
فروش ویژه چراغ های سوله ای LED
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
۱٣۹۴/٠٣/۲٦
خرید
اینورتر 48 ولت سینوسی 3و5کیلو
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
۱٣۹۴/٠٣/۱۴
فروش
فروش انواع LED یک تا 200 وات
۱٣۹۴/٠٣/٠٦
۱٣۹۴/۱٠/۲۲
خرید
چراغهای باغی خورشیدی کوچک
۱٣۹۴/٠۲/٣۱
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
فروش
فروش پنل های خورشیدی ساخت آلمان
۱٣۹۴/٠۲/۲٨
۱٣۹۴/٠٣/٣۱
فروش
اینورتر های جدا از شبکه DARDA
۱٣۹۴/٠۲/۱٦
۱٣۹۵/۱۱/۲٦
خرید
همکاری یا اخذ نمایندگی
۱٣۹۴/٠۲/٠٣
۱٣۹۴/٠٣/٠۲
خرید
مشاوره برای تامین پنل خورشیدی
۱٣۹۴/٠۲/٠۱
۱٣۹۴/٠۲/٣۱
فروش
پنل خورشیدی (مونو و پلی کریستال)
۱٣۹۴/٠۱/٠۱
۱٣۹۵/۱۲/٠۹
خرید
پمپ آب
۱٣۹٣/۱۲/۱٨
۱٣۹٣/۱۲/۲۵
خرید
آبگرمکن خورشیدی
۱٣۹٣/۱۲/۱٧
۱٣۹۴/٠۱/۱٨
خرید
سولار سل
۱٣۹٣/۱۲/۱٣
۱٣۹۴/٠۱/۱۴
فروش
پلی سیلیکن
۱٣۹٣/۱۱/۲٨
۱٣۹٣/۱۲/۲٨
فروش
فروش دستگاه یو پی اس و باتری یو پی اس
۱٣۹٣/۱۱/۲٦
۱٣۹٣/۱۲/۲٦
فروش
قیمت باور نکردنی سولار پنل eversun
۱٣۹٣/۱٠/٠٦
۱٣۹۴/۱۱/٠۱
خرید
سلول خورشیدی
۱٣۹٣/٠۹/۱۹
۱٣۹٣/٠۹/۲٦
خرید
شارژر و کیفهای لپ تاپ خورشیدی
۱٣۹٣/٠۹/۱٦
۱٣۹٣/٠۹/۲٣
فروش
کاهنده برق کولر گازی
۱٣۹٣/٠۹/٠۴
۱٣۹٣/۱٠/٠۴
فروش
اینورتر SMA اصل آلمان
۱٣۹٣/٠٨/۲۵
۱٣۹٣/٠۹/٠۲
خرید
خرید پنل ال جی فوری
۱٣۹٣/٠٧/۲٧
۱٣۹٣/٠٨/۲٧
فروش
SEMICO
۱٣۹٣/٠٧/۱۹
۱٣۹٣/٠٧/۲٦
فروش
پنل خورشیدی ال جی
۱٣۹٣/٠٧/۱۹
۱٣۹٣/٠٨/۱۹
فروش
فروش با قیمت استثنائی انواع پنل خورشیدی
۱٣۹٣/٠٧/۱٦
۱٣۹۴/٠۴/۱۴
فروش
فروش ویژه وال واشر با قیمت استثنایی
۱٣۹٣/٠٧/۱۴
۱٣۹۴/۱٠/٠۹
فروش
فروش پنلهای250و300 با 10درصد تخفیف
۱٣۹٣/٠٧/٠٧
۱٣۹٣/٠٧/۱۴
فروش
باطری های سولار LEOCH
۱٣۹٣/٠٧/٠۲
۱٣۹٣/٠٨/٠۲
خرید
نیروگاه فتوولتاییک یک 900 کیلو وات
۱٣۹٣/٠٦/٣۱
۱٣۹٣/٠٧/٣٠
فروش
اینورترهای سه فاز متصل به شبکه
۱٣۹٣/٠٦/۱٧
۱٣۹٣/۱٠/٣٠
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱٠ از ۱۲