آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
فروش
برد شارژ کنترلر خورشیدی بدون قاب
۱٣۹۴/٠٦/۱٠
۱٣۹۴/٠٧/٠۹
خرید
پنل منو کریستال وباتری ذخیره لیتیوم
۱٣۹۴/٠۵/۲۱
۱٣۹۴/٠٦/۱٨
خرید
پنل منو کریستال وباتری ذخیره لیتیوم
۱٣۹۴/٠۵/۲۱
۱٣۹۴/٠٦/۱٨
فروش
فروش با قیمت استثنایی مهتابیLED
۱٣۹۴/٠۵/٠۵
۱٣۹۴/۱۱/٠٣
فروش
سولار پنل 200وات و 250 وات eversun
۱٣۹۴/٠۵/٠۱
۱٣۹۴/۱٠/٠۲
خرید
پنل خورشیدی ever sun
۱٣۹۴/٠۴/۱٦
۱٣۹۴/٠۴/۲٣
فروش
اینورتر در سراسر ایران با مارک آلفا تایوان
۱٣۹۴/٠۴/۱٦
۱٣۹۴/٠٧/۱٣
فروش
فروش ویژه سولار پنل eversun
۱٣۹۴/٠۴/۱۵
۱٣۹۴/۱٠/۱۲
فروش
سولار پنل 200و250 واتeversun
۱٣۹۴/٠۴/۱٣
۱٣۹۴/٠٧/۲٨
فروش
SMD شاخه ای-SMD بلوکی-انواع ادابتور و...
۱٣۹۴/٠۴/٠٧
۱٣۹۴/٠٦/٠۵
فروش
فروش انواع پروژکتور های ledو smd
۱٣۹۴/٠۴/٠٦
۱٣۹۴/۱٠/٠۹
فروش
کلکتورهای آلمانی K4
۱٣۹۴/٠۴/٠۱
۱٣۹۴/٠۴/٣۱
فروش
سلول های خورشیدی Yingli 245W
۱٣۹۴/٠۴/٠۱
۱٣۹٣/٠۵/۱٨
فروش
سلول های خورشیدی REC 245W
۱٣۹۴/٠۴/٠۱
۱٣۹٣/٠۵/۱٨
خرید
اینورتر 24 ولت
۱٣۹۴/٠٣/۱٧
۱٣۹۴/٠۴/٣۱
فروش
کانکتورDC مدلMC4 تک و دوبل
۱٣۹۴/٠٣/۱٧
۱٣۹۴/٠۵/٣٠
فروش
سنسور های شرایط محیطی
۱٣۹۴/٠٣/۱٧
۱٣۹۴/٠۵/۲۹
خرید
اخذ نمایندگی در استان قم
۱٣۹۴/٠٣/٠٨
۱٣۹۴/٠۴/٠٧
فروش
فروش استثنایی انواع پنل eversun
۱٣۹۴/٠٣/٠٨
۱٣۹۴/٠۹/٠٦
فروش
فروش ویژه چراغ های سوله ای LED
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
۱٣۹۴/٠٣/۲٦
خرید
اینورتر 48 ولت سینوسی 3و5کیلو
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
۱٣۹۴/٠٣/۱۴
فروش
فروش انواع LED یک تا 200 وات
۱٣۹۴/٠٣/٠٦
۱٣۹۴/۱٠/۲۲
خرید
چراغهای باغی خورشیدی کوچک
۱٣۹۴/٠۲/٣۱
۱٣۹۴/٠٣/٠٧
فروش
فروش پنل های خورشیدی ساخت آلمان
۱٣۹۴/٠۲/۲٨
۱٣۹۴/٠٣/٣۱
فروش
اینورتر های جدا از شبکه DARDA
۱٣۹۴/٠۲/۱٦
۱٣۹۵/۱۱/۲٦
خرید
همکاری یا اخذ نمایندگی
۱٣۹۴/٠۲/٠٣
۱٣۹۴/٠٣/٠۲
خرید
مشاوره برای تامین پنل خورشیدی
۱٣۹۴/٠۲/٠۱
۱٣۹۴/٠۲/٣۱
فروش
پنل خورشیدی (مونو و پلی کریستال)
۱٣۹۴/٠۱/٠۱
۱٣۹۵/۱۲/٠۹
خرید
پمپ آب
۱٣۹٣/۱۲/۱٨
۱٣۹٣/۱۲/۲۵
خرید
آبگرمکن خورشیدی
۱٣۹٣/۱۲/۱٧
۱٣۹۴/٠۱/۱٨
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱٠ از ۱٣