آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
فروش
سیستم سرمایش گرمایش جذبی خورشیدی
۱٣۹٧/٠٨/٣٠
۱٣۹٧/۱۲/۲۹
فروش
پنل های چرخشیAzur Space,CPV3 kWp
۱٣۹٧/٠٦/۱۱
۱٣۹٧/۱۲/۲۹
فروش
پنل مناطق کویری Jurawatt Poly
۱٣۹٧/٠٦/۱۱
۱٣۹٧/۱٠/٣٠
فروش
پمپ های خورشیدی LORENTZ - DC
۱٣۹٧/٠٦/۱۱
۱٣۹٧/۱۲/۲۹
فروش
تصفیه آب خورشیدی Azur Space WPU
۱٣۹٧/٠٦/۱۱
۱٣۹٧/۱۲/۲۹
فروش
سیستم حرارتی و برق CHP SOLAR AZUR SPACE
۱٣۹٦/٠٨/۲۲
۱٣۹٦/۱۲/۲۹
فروش
پنل خورشیدی 270 وات Yingli Solar
۱٣۹٦/٠۵/٠۴
۱٣۹٦/٠٦/٠٣
فروش
اینورتر خودرویی Suoer Intelligent
۱٣۹٦/٠۴/٣٠
۱٣۹٦/٠۵/۲۱
فروش
پنل 250وات یینگلی با بهترین قیمت
۱٣۹٦/٠۴/٣٠
۱٣۹٦/٠۵/۲۴
فروش
پنل خورشیدی 250 وات Yingli solar
۱٣۹٦/٠۴/۲۹
۱٣۹٦/٠۵/۲٦
فروش
اینورتر تمام سینوسی Intelligent
۱٣۹٦/٠۴/۲۹
۱٣۹٦/٠۵/۲۵
فروش
فروش محصولات EP Solar
۱٣۹٦/٠۴/۲٦
۱٣۹٦/٠۴/۲۴
فروش
کنترلر خورشیدی 20 آمپرEPEVER
۱٣۹٦/٠۴/۲۴
۱٣۹٦/٠۵/۲۴
اجاره
اینورتر کارسپا 24 ولت 2000 وات
۱٣۹٦/٠۴/۲۱
۱٣۹٦/٠٦/۲۴
فروش
پنل خورشیدی یینگلی
۱٣۹٦/٠۴/۲۱
۱٣۹٦/٠۴/۲۴
فروش
اینورتر کوتک Cotek
۱٣۹٦/٠۴/۱۱
۱٣۹٦/٠۵/۲۵
فروش
شارژ کنترل EPSolar tracer 3210A
۱٣۹٦/٠۴/۱۱
۱٣۹٦/٠۵/٠٧
فروش
شارژ کنترلر خورشیدی MorningStar
۱٣۹٦/٠۴/٠٨
۱٣۹٦/٠۴/۲۹
فروش
کابل خورشیدی
۱٣۹٦/٠۴/٠٧
۱٣۹٦/٠۵/٠٦
فروش
پکیج روشنایی خورشیدی 10 وات
۱٣۹٦/٠۴/٠۱
۱٣۹٦/٠۵/۲۵
فروش
اینورترهای شبه سینوسی اینتلیجنت
۱٣۹٦/٠٣/۲٦
۱٣۹٦/٠۴/۲۴
فروش
چراغ دکل خورشیدی
۱٣۹٦/٠٣/۲٣
۱٣۹٦/٠۵/۲۱
فروش
پنل خورشیدی 150 وات Yingli Solar
۱٣۹٦/٠٣/۱۵
۱٣۹٦/٠۵/۲٦
فروش
شارژ کنترل EPSolar tracer 4210A
۱٣۹٦/٠٣/٠۹
۱٣۹٦/٠۵/٠٧
فروش
شارژ کنترل EPSolar tracer 2210A
۱٣۹٦/٠٣/٠۹
۱٣۹٦/٠۵/٠٧
فروش
شارژ کنترل EPSolar tracer 1210A
۱٣۹٦/٠٣/٠۹
۱٣۹٦/٠۵/٠٧
فروش
پکیح روشنایی خورشیدی 10 وات
۱٣۹٦/٠٣/٠٦
۱٣۹٦/٠۵/٠۴
فروش
پنل خورشیدی 300 وات Yingli Solar
۱٣۹٦/٠٣/٠۱
۱٣۹٦/٠۴/۲٦
فروش
شارژ کنترل EPSolar
۱٣۹٦/٠۲/٣۱
۱٣۹٦/٠۵/۲٨
فروش
شارژ کنترلر خورشیدی PWM
۱٣۹٦/٠۲/٣٠
۱٣۹٦/٠٣/٣٠
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱ از ۱٣