احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلو وات به تعداد 10 پروژه در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی این شهرستان احداث و به بهره برداری رساند
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2