واگذاری پروژه پارسیان 2-7 به اشخاص حقیقی و حقوقی : تاسیس موسسه علمی و فرهنگی و روانشناختی در مشهد -- نیروگاه خورشیدی 700 کیلووات -- مجتمع گردشگری و تفریحی -- مجتمع کشت و صنعت مدرن و مکانیزه به موازات بهره گیری از علم روز دنیا و احداث باغ پسته 700 هکتاری ب
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2