جلب مشارکت به منظور ساخت اینورترهای فتوولتائیک تک فاز 5 کیلوواتی جهت حمایت از تولید انبوه و ساخت داخل اینورترهای خورشیدی 5 کیلوواتی به منظور استفاده در سامانه های خورشیدی خانگی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2