واگذاری تامین بیست درصد برق مصرفی دستگاه های دولتی از طریق انرژی های تجدیدپذیر نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی 40 کیلون وات تجهیزات در 5 ردیف شامل: 1- پنل خورشیدی 325 وات تابان 124 عدد --- 2- اینورتر سه فاز مطابق نمونه موجود 20 کیلووات 2 عد --- 3- سازه تمام
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2