فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری قزوین: 1- احداث مجتمع صنفی کارگاهی مروارید شرق --- 2- احداث هتل بین المللی 5 ستاره (سیتی سنتر) --- 3- احداث بازیهای هیجانی (زیپ لاین - جامپینگ و...) --- 4- احداث پارکینگ مکانیزه --- 5- احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2