فراخوان جذب سرمایه گذار در قسمتها و فضاهای مختلف در پایانه بار همدان دارند دعوت می گردد ضمن بازدید از محل پایانه واقع در روبروی پلیس راه همدان رزن در صورت تمایل به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف قابل اجرا از قبیل نیروگاه خورشیدی و حرارتی، پیست موتورسواری
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2