خرید آلاچیق چهار ضلعی 3.5 * 3.5 جهت توسعه جنگل های سطح منطقه - مبلغ اولیه 5.000.000.000 ریال - تضمین 100.000.000 ریال خرید و نصب تجهیزات انرژی های تجدید پذیر پارکینگ خورشیدی باغ پرندگان به ظرفیت اسمی 200 کیلووات - مبلغ اولیه 22.000.000.000 ریال - تضمین 5
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2