اجرای شبکه گازرسانی به صنایع مرغداریهای خورشیدی روستای دره هداوند - مرغداریهای پیرزادی و زاگرس مسیر حاجی آباد و تکمیل خط تغذیه محور حاجی آباد چالانچولان شهرستان دورود به صورت PC شامل اجرای 16700 متر لوله پلی اتیلن psi و 12000 متر لوله فولادی 6 اینچ جهت شب
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2